เสื้อเชียร์ มธ.ประจำงานบอลฯ ครั้งที่ 69 สามารถซื้อได้ที่ชุมนุมเชียร์ บ