หน้าแรก | ติดต่อเว็บมาสเตอร์ | ลงโฆษณากับเรา Today is Thursday , April 24, 2014 ค้นหาเนื้อหา :
 
<< หน้าแรกเว็บไซต์

ปตท.มอบรางวัล 5ส 19 โรงเรียน

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานมอบรางวัลโรงเรียนในโครงการ “ปตท. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตสู่เยาวชน (5ส โรงเรียน) ประจำปี 2553” แบ่งเป็นรางวัลสำหรับสถานศึกษา 19 โรงเรียน และรางวัลประเภทบุคคล 2 รางวัล รวม 21 รางวัล จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศจำนวน 42 แห่ง รวมเงินรางวัลสนับสนุนที่มอบให้โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกตามโครงการ จำนวนรวม 510,000 บาท

        นายอรรถพล เปิดเผยว่า โครงการ ปตท. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตสู่เยาวชน (5ส โรงเรียน) ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ รวม 42 แห่ง ทั่วประเทศ โดย ปตท. จะส่งเสริมด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 5ส การสนับสนุนด้านเอกสารและงบประมาณ การจัดให้มีการตรวจพื้นที่ภายในโรงเรียน การจัดวัน Big Cleaning Day การตรวจประเมินผลประจำปี และกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ เช่น การประกวดคำขวัญ การประกวดพื้นที่ เป็นต้น โดยโครงการดังกล่าวมุ่งส่งเสริมให้นำกิจกรรม 5ส ไปใช้ในโรงเรียนและชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในสถานศึกษาและพัฒนาบุคลากร สร้างสรรค์บรรยากาศด้านการเรียนรู้ รวมถึงปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่เยาวชนพร้อมทั้งนำไปขยายผลในวงกว้าง

        สำหรับรางวัลของโครงการ ปตท. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตสู่เยาวชน (5ส โรงเรียน) ประจำปี 2553 จำนวน 21 รางวัล ได้แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

  1. รางวัลชนะเลิศ 3 รางวัล แบ่งออกเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ 1 รางวัล โรงเรียนขนาดกลาง 1 รางวัล และโรงเรียนขนาดเล็ก 1 รางวัล โรงเรียนแต่ละแห่งจะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาทโล่ และเกียรติบัตร         
1.1 ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยกูด
1.2 ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง ได้แก่ โรงเรียนวัดสะพาน
1.3 ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี

  2. รางวัลรองชนะเลิศ  3 รางวัล แบ่งออกเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ 1 รางวัล โรงเรียนขนาดกลาง 1 รางวัล และโรงเรียนขนาดเล็ก 1 รางวัล โรงเรียนแต่ละแห่งจะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท
โล่ และเกียรติบัตร
2.1 ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก
2.2 ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง ได้แก่ โรงเรียนบ้านโพหวาย
2.3 ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม

  3. รางวัลชมเชย 3 รางวัล แบ่งออกเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ 1 รางวัล โรงเรียนขนาดกลาง 1 รางวัล   และโรงเรียนขนาดเล็ก 1 รางวัล โรงเรียนแต่ละแห่งจะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท
โล่ และเกียรติบัตร
3.1 ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา
3.2 ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม)
3.3 ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

  4. รางวัลพัฒนาการ 3 รางวัล แบ่งออกเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ 1 รางวัล โรงเรียนขนาดกลาง 1 รางวัล และโรงเรียนขนาดเล็ก 1 รางวัล โรงเรียนแต่ละแห่งจะได้รับ โล่ และเกียรติบัตร
4.1 ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่โจ้
4.2 ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา
4.3 ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนวัดมโนรม

  5. รางวัลศูนย์เผยแพร่ 5ส โรงเรียนเป็นรางวัลสำหรับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 ปีติดต่อกัน งบประมาณสนับสนุนปีละ 30,000 บาท โดยปีนี้ ปตท. ได้มอบรางวัลศูนย์เผยแพร่อีก 7 รางวัล โดยศูนย์เผยแพร่ขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"  โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ศูนย์เผยแพร่ขนาดกลาง ได้แก่ โรงเรียนสามัคคีรถไฟ   โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต และศูนย์เผยแพร่ขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนบ้านกาศเมฆ โรงเรียนวัดบางใบไม้ และ โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม)

        นอกจากนี้ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหารและครูผู้ประสานงาน ในปีนี้ ปตท. ได้เพิ่มรางวัลผู้อำนวยการและครูผู้ประสานงานดีเด่น ได้แก่ อาจารย์สุวิทย์ ชัยเสนะ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์) และอาจารย์สุนิตยา หงสาภินันทน์ โรงเรียนบ้านแม่โจ้

 

 
 
มีผู้เข้าชมแล้ว 866 ครั้ง / ข้อมูลล่าสุดเมื่อ 2011-06-11 13:58:34
เนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน
 
•  นอร์ท-เชียงใหม่ แจกทุนกีฬาช้างเผือก [ เข้าชมแล้ว 730 ครั้ง ]
•  ม.รังสิต มอบทุนเรียนดี 29 ทุน [ เข้าชมแล้ว 1026 ครั้ง ]
•  ก.พ.รับสมัครคนทั่วไปสอบชิง 150 ทุน เรียนต่อป.โท-ดอกเตอร์ [ เข้าชมแล้ว 3142 ครั้ง ]
•  มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะแจก240ทุนให้อาชีวะ-อุดมศึกษา [ เข้าชมแล้ว 3490 ครั้ง ]
•  ปัญญาภิวัฒน์ แจกทุนเรียนป.โทบริหารธุรกิจ [ เข้าชมแล้ว 3285 ครั้ง ]
แสดงความคิดเห็น
 
ความคิดเห็นจาก
อีเมล์
ความคิดเห็น
รหัสลับ
  ภาพไม่ชัดคลิกที่นี่
 
   
 
 
 
 
หน้าแรก | ทุนในประเทศ | ทุนต่างประเทศ | แวดวงทุนการศึกษา | ประสบการณ์นักเรียนทุน | วีดีโอแนะนำทุน
Education News | Edutainment | Variety | Event | Q&A | สอบถามเรื่องทุน | ติดต่อเรา

หน้าแรก | ติดต่อเว็บมาสเตอร์ | ลงโฆษณา
© 2010 scholarshipInter.com. All Rights Reserved

59/825 ถนนพระองค์เจ้าสาย ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 เบอร์โทร.081-855-1787,086-342-4005