หน้าแรก | ติดต่อเว็บมาสเตอร์ | ลงโฆษณากับเรา Today is Saturday , April 19, 2014 ค้นหาเนื้อหา :
 
<< หน้าแรกเว็บไซต์

ทุน 12 ปี มหาวิทยาลัยชินวัตร

โครงการ “ทุนการศึกษาเนื่องในโอกาส 12 ปี มหาวิทยาลัยชินวัตร”

หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยชินวัตร เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ที่ก่อตั้งครบรอบ 12 ปีในวันที่ 27 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการแข่งขันในระดับ นานาชาติ โดยในปัจจุบันนี้ มหาวิทยาลัยมีการสอนในทุกรายวิชาโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ มีคณาจารย์และนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 30% จากหลากหลายวัฒนธรรมและเชื้อชาติ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา นิวซีแลนด์ เยอรมัน สวีเดน จีน เวียดนาม ไต้หวัน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ พม่า อินเดีย เนปาล ภูฏาน บังคลาเทศ อาฟริกาใต้ อูกานดา โซมาเลีย เป็นต้น

เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติแก่เยาวชนไทย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ สอดรับกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี 2558 หรืออีก 4 ปีข้างหน้า มหาวิทยาลัยชินวัตร จึงได้จัดให้มีทุนการศึกษาในลักษณะของการยกเว้นค่าหน่วยกิต 25-50% เพื่อมอบแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนมัธยมที่มีคุณภาพดี เพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยชินวัตร ประจำปีการศึกษา 2555

วัตถุประสงค์

1. เพื่อฉลองในโอกาสมหาวิทยาลัยชินวัตรเปิดดำเนินการมาครบรอบการก่อตั้ง 12 ปี

2. เพื่อเปิดโอกาสให้แก่นักศึกษาและนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาในประเทศไทยที่ต้องการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรนานาชาติ

 

หลักสูตรที่เปิดรับและทุนการศึกษา

                หลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติจำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่

1.       บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration: BBA)

2.       วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

(Bachelor of Science in Computer Science: BSCS)

3.       วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

(Bachelor of Science in Management Technology: BSMT)

4.       ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปศาสตร์

(Bachelor of Arts in Liberal Arts: BALA)

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา มี 2 ประเภท ได้แก่

1.       ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิต 50% ตลอดหลักสูตร (ไม่เกิน 4 ปี) มูลค่ารวม 282,000 บาท/ทุน

2.       ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิต 25% ตลอดหลักสูตร (ไม่เกิน 4 ปี) มูลค่ารวม 141,000 บาท/ทุน

คุณสมบัติผู้สมัครรับทุน

1.       กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2.       มีความตั้งใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยชินวัตร

3.       มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

4.        มีความประพฤติเรียบร้อย มีความขยันหมั่นเพียร และเป็นตัวอย่างที่ดีของนักศึกษาคนอื่นๆ

เงื่อนไขของการรับทุนการ?ศึกษา

1.        นักศึกษาจะต้องรักษาคะแนนเฉลี่ยทุกภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 สำหรับทุนประเภทยกเว้นค่าหน่วยกิต 50% และ 2.25 สำหรับทุนประเภทยกเว้นค่าหน่วยกิต 25%

2.        นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องช่วยงานต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น เข้าร่วมพิธี หรือการอบรมสัมมนา หรือกิจกรรมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น การช่วยทำงานในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

หลักฐานประกอบการสมัคร

1.       ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายสี 1 นิ้ว

2.       สำเนาใบแสดงผลการเรียน

3.       สำเนาบัตรประชาชน

4.       สำเนาทะเบียนบ้าน

5.       ประวัติโดยย่อของผู้สมัครรับทุนการศึกษา (ความยาวหนึ่งหน้ากระดาษ A4)

กำหนดการ

รายละเอียดกิจกรรมการและกำหนดการสำคัญ
 
·         สอบข้อเขียน
 เสาร์ที่ 31 มีนาคม 2555
 
·         สอบสัมภาษณ์  (กรณีขอทุนการศึกษา)
 อาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2555
 
·         นักเรียนยืนยันสิทธิการรับทุน (ชำระค่าบำรุงการศึกษา 19,000 บาท)
 ศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555
 
·         นักเรียนรายงานตัวเข้าศึกษาในหลักสูตรเตรียมความพร้อมทางวิชาการ
 จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

                ฝ่ายรับนักศึกษาและพัฒนา  มหาวิทยาลัยชินวัตร

                99 หมู่ 10 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

                โทรศัพท์ 02-599-0000 กด 2               โทรสาร 02-599-3351


ที่มา : http://unigang.com/
 

 
 
มีผู้เข้าชมแล้ว 964 ครั้ง / ข้อมูลล่าสุดเมื่อ 2012-03-01 04:24:53
เนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน
 
•  นอร์ท-เชียงใหม่ แจกทุนกีฬาช้างเผือก [ เข้าชมแล้ว 721 ครั้ง ]
•  ม.รังสิต มอบทุนเรียนดี 29 ทุน [ เข้าชมแล้ว 1016 ครั้ง ]
•  ก.พ.รับสมัครคนทั่วไปสอบชิง 150 ทุน เรียนต่อป.โท-ดอกเตอร์ [ เข้าชมแล้ว 3136 ครั้ง ]
•  มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะแจก240ทุนให้อาชีวะ-อุดมศึกษา [ เข้าชมแล้ว 3486 ครั้ง ]
•  ปัญญาภิวัฒน์ แจกทุนเรียนป.โทบริหารธุรกิจ [ เข้าชมแล้ว 3281 ครั้ง ]
แสดงความคิดเห็น
 
ความคิดเห็นจาก
อีเมล์
ความคิดเห็น
รหัสลับ
  ภาพไม่ชัดคลิกที่นี่
 
   
 
 
 
 
หน้าแรก | ทุนในประเทศ | ทุนต่างประเทศ | แวดวงทุนการศึกษา | ประสบการณ์นักเรียนทุน | วีดีโอแนะนำทุน
Education News | Edutainment | Variety | Event | Q&A | สอบถามเรื่องทุน | ติดต่อเรา

หน้าแรก | ติดต่อเว็บมาสเตอร์ | ลงโฆษณา
© 2010 scholarshipInter.com. All Rights Reserved

59/825 ถนนพระองค์เจ้าสาย ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 เบอร์โทร.081-855-1787,086-342-4005