หน้าแรก | ติดต่อเว็บมาสเตอร์ | ลงโฆษณากับเรา Today is Sunday , April 20, 2014 ค้นหาเนื้อหา :
 
<< หน้าแรกเว็บไซต์

RBACให้นิสิตอยู่หอพักฟรี มีงานทำ

 

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตเปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกแผนก หรือประกาศนียบัตรที่เทียบเท่า ทุกสาขาวิชาเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรี  โดยนิสิตจะได้รับสิทธิพิเศษเข้าอยู่หอพักมหาวิทยาลัย ฟรี ตลอดจบการศึกษา จัดหางานให้ทำระหว่างเรียนทุกคน พร้อมรับชุดนักศึกษา ฟรี 2 ชุด
 
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
รับผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
 
หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี
รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา, ปวส., ปวท., หรือเทียบเท่า
 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษ
รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตจะใช้วิธีการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรีโดยคำนึงถึง
1. ผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าตามที่กำหนดในคุณสมบัติของแต่ละหลักสูตร หรือ
2. คะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา หรือ
3. ความประพฤติ หรือ ผลงานด้านกิจกรรม หรือ ความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ของผู้สมัคร
 
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสมัครเรียน RBAC           
1. นิสิตประสงค์จะกู้ยืมเงินกองทุนฯ เมื่อคุณสมบัติครบถ้วน ผ่านเกณฑ์ การพิจารณา และได้รับอนุมัติให้กู้ยืม นิสิตไม่ต้องนำเงินสดมาจ่ายก่อน สามารถลงทะเบียนเรียนได้
2. เมื่อนิสิตผ่านเกณฑ์ข้อที่ 1 จะมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวจากการกู้ยืมระหว่างเรียน
3. นิสิตเข้าอยู่หอพักมหาวิทยาลัย ฟรี ตลอดจบการศึกษา ชำระเฉพาะค่าน้ำและค่าไฟ
4. รับชุดนักศึกษา ฟรี 2 ชุด พร้อมเสื้อกิจกรรม 1 ตัว
5. รับเอกสารประกอบการเรียนตลอดหลักสูตร
6. หางานให้ทำระหว่างเรียนทุกคน
7. มีอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์หอพัก อาจารย์แนะแนวดูแลอย่างทั่วถึง
8. จัดแพทย์พยาบาลประจำที่มหาวิทยาลัย
 
หลักสูตรปริญญาตรี
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 หรือ ม.ศ.5) ทุกสายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกแผนก หรือประกาศนียบัตรที่เทียบเท่า ทุกสาขาวิชาในหลักสูตรของสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือผู้กำลังศึกษาและรอผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่สมัครหรือการศึกษาอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ โดยส่งสำเนาใบ รบ.เพื่อตรวจสอบรายวิชา จากฝ่ายวิชาการ
ดูรายละเอียดได้ที่  http://www.rbac.ac.th/site/index.php/welcome/article/15/97
 
 
 
 
มีผู้เข้าชมแล้ว 1898 ครั้ง / ข้อมูลล่าสุดเมื่อ 2011-12-29 11:32:22
แสดงความคิดเห็น
 
ความคิดเห็นจาก
อีเมล์
ความคิดเห็น
รหัสลับ
  ภาพไม่ชัดคลิกที่นี่
 
   
 
 
 
 
หน้าแรก | ทุนในประเทศ | ทุนต่างประเทศ | แวดวงทุนการศึกษา | ประสบการณ์นักเรียนทุน | วีดีโอแนะนำทุน
Education News | Edutainment | Variety | Event | Q&A | สอบถามเรื่องทุน | ติดต่อเรา

หน้าแรก | ติดต่อเว็บมาสเตอร์ | ลงโฆษณา
© 2010 scholarshipInter.com. All Rights Reserved

59/825 ถนนพระองค์เจ้าสาย ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 เบอร์โทร.081-855-1787,086-342-4005